Ubomi obunempilo

Ukuba nawe ungumntu oyaziyo impilo, nceda uze ku-HSY, wamkelekile!